Be med kvinner fra hele verden

Be med kvinner fra hele verden

Kvinnenes internasjonale bønnedag arrangerer i Frikirken torsdag 29.2 kl 18.00. Velkommen!

Litt om programmet

Taler: Janne Roland

Sang: Barbro Hammersmark

Opplesning: Borgny Salvesen

Møe god mad og drikke

Kollekt til årets prosjekt

Tema for 2024:

«Jeg bønnfaller dere … bær over med hverandre i kjærlighet»

Årets bønnetema

Palestina ble valgt som fokusområde for årets bønnedag allerede i 2017. I materialet de ga oss for over et år siden, ber de oss om å stå sammen med dem i bønn for fred og for kjærlighet og enhet i Kristus.

Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen er ekstremt kritisk, og lidelsene enorme.

På årets bønnedag står vi sammen med våre søsken og roper til Gud om fred, rettferdighet, trøst og helbredelse i Midtøsten. Ja, vi ber om at vi i alle i sannhet må få vilje og kraft til å bære over med hverandre i kjærlighet.

Prosjektene vi støtter i 2024 arbeider for dialog og forsoning mellom palestinere og israelere, mellom kristne og muslimske palestinere, og med relasjonsbygging og disippelgjøring blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina.

Velkommen til å delta!

 

 

Powered by Cornerstone