Hvem er vi?

Norkirken Vennesla er en menighet med en lang historie og et aktivt arbeid for alle aldersgrupper. Noen kjenner oss kanskje mest som eiere og drivere av Hjerterom kaffe og te i Vennesla sentrum, andre gjennom hjerteromuke og naboarbeid.

Medlem av Normisjon

Norkirken Vennesla er en del av den evangelisk luthersk misjonsorganisasjon Normisjon.

Medlemstall og ansatte

Menigheten teller i dag mellom 350 og 400 medlemmer. Utover dette er det mange som deltar på våre tilbud.

Vi har i dag 6 ansatte fordelt på 240% stilling. 

Se video og bli bedre kjent med oss

Her finner du oss

Norkirken Vennesla ligger litt nord for Vennesla sentrum i Venneslavegen 294. Følg denne linken for å finne oss på kartet.

 

Hva tror vi på?

Vår grunnholdning til Bibelen er at den er Guds ord og den øverste autoritet i alle spørsmål knyttet til kristen tro og kristent liv.

I Bibelen blir vi kjent med den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Der lærer vi evangeliet om Jesus å kjenne og hva han har gjort for å frelse oss.

I Bibelen møter vi misjonsoppdraget, og der får vi veiledning til å leve et troverdig liv i tjeneste for andre - som en Jesu disippel. Våre erfaringer må tolkes i lys av Bibelen.

 

Hva er en menighet?

Guds familie

Ser vi hva Bibelen sier en menighet er, kan vi finne mange bilder. Et av de vakreste er at vi er Guds familie. Han er vår Far, vi er Hans sønner og døtre.

Sammen gjennom livet

Gud ønsker at Hans familie er sammen i glede og sorg, alvor og moro og tar vare på hverandre, lærer opp, rettleder og trøster. Familien rommer ulike mennesker som ikke nødvendigvis er enige i ett og alt, men man holder likevel sammen.

Et sted å komme til

Og Gud minner oss om at det også finnes mange mennesker som kanskje har glemt hvor de hører hjemme, eller som ikke engang vet at de har et hjem og en Far som venter på dem.

Gir det videre til alle generasjoner

Vi kan gi andre denne gode nyheten! Det er ikke alltid vi klarer å være en slik familie, men det er det vi ønsker at Norkirken Vennesla skal være; en familie for alle generasjoner og alle slags mennesker.

 

Hva er vårt oppdrag?

Vårt viktigste oppdrag er å gi Jesus Kristus videre til nye generasjoner og folkeslag.

I Bibelen kan vi lese at Gud elsker verden så høyt at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. («Den lille bibel» - Johannes 3,16).

I arbeidet vårt er det tre hovedområder vi ønsker skal prege alt vi gjør:

  • Tro og tillit til Guds ord.
    Vi ønsker å lære, erfare, vite og forstå mer.
  • Bygge gode fellesskap
    som er preget av nåde, tilgivelse, ærlighet og inkluderende vennskap.
  • Engasjement utover vårt eget
    gjennom å samarbeide med andre, ta samfunnsansvar, diakoni, evangelisering og misjon.

 

Vil du bli med?

Vi synes det er fantastisk når flere vil være med i storfamilien vår. I løpet av uken har vi en rekke arrangementer hvor det er mulig å bli bedre kjent med menigheten.

Du kan f.eks enten bli med i en smågruppe eller møte opp på vår ukentlig gudstjenester. Har du barn eller ungdom i huset, har vi også et flott barne- og ungdomsarbeid.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt i forkant med staben slik at vi kan gjøre ditt første besøk best mulig for deg. Du kan også da forhøre deg om mer informasjon eller bare ta en prat.

Vi håper å høre fra deg.

Du er alltid hjertelig velkommen til Norkirken Vennesla.

Ta kontaktPowered by Cornerstone