Barn

Søndagsskole

Hver søndag kl 11.00 - 12.30 deler vi barna i tre grupper:

  • 2 - 6 år
  • 1. - 4. klasse
  • 5. - 7. klasse

 

Yngres

Hver fredag kl 18.30 - 20.00 samles barn fra 6. - 8. klasse til andakt, kiosk og gøye aktiviteter.

 

Sang og musikk

 

Juniorklang

Hver tirsdag kl 18.00 - 19.15 er det korøvelse for barn fra 1. - 5. klasse.

 

SoulChildren

Hver tirsdag kl 18.00 - 19.30 er det korøvelse for barn i 6.klasse og oppover.

 

Musikalske disipler

Tilbud for barn som ønsker å lære og synge eller spille et instrument.

Powered by Cornerstone