Ut i verden

Vi er kalt til å gå med de gode nyhetene til alle folkeslag. Norkirken Vennesla støtter tre prosjekter ute i verden og vi har jevnlige teamturer i Europa.

Misjon

Norkirken Vennesla støtter arbeidet blant K-FOLKET

K-folket er et UNÅDD FOLKESLAG bosatt i Himalaya fjellene.
Arbeid som drives blant dette folket er blant annet:

 • Kirkeplanting
 • Bønnearbeid
 • Bedrift for kvinner
 • Engelsk læringsinstitutt
 • Barnehage
 • Medisinske camper
Ut i verden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norkirken Vennesla støtter arbeidet blant MALINKÉFOLKET

Malinkéfolket er et UNÅDD FOLKESLAG bosatt i Mali og Senegal. Det er Normisjon som jobber her.
Arbeid som drives blant dette folket er blant annet:

 •  Kirkeplanting
 • Brønnprosjekt
 • Relasjonsbygging
 • Bibeloversettelse

Følg Alf og Hilde Halvorsen på Facebook-gruppa Evangeliet til Malinkefolket.

Ut i verden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norkirken Vennesla støtter familien Wennerberg i Ecuador

Familien Wennerberg jobber i Misjonsalliansen i Guayaquil, Ecuador.

Arbeid som misjonsalliansen driver i Ecuador er blant annet:

 • Familiearbeid: relasjoner, verdier, økonomi etc.
 • Helsearbeid
 • Menighetsarbeid
Ut i verden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norkirken Vennesla støtter et arbeid i Sentral-Asia

Vi støtter et arbeid i Sentral-Asia, men kan ikke gå ut med navn og hva som skjer. Men de som vet de vet og kan be. Ta kontakt hvis du vil vite mer!

 

Teamturer

Tidligere turer har gått til Bulgaria, Romania, Tyrkia og Ecuador. Turene har betydd mye for mange.

Ta med familien, send ungdommen eller reis selv da vel.

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!» Mark 16,15.

For mer informasjon, kontakt Kristin og Kjetil Rosseland.

Ut i verden
Powered by Cornerstone