Støtte fra IMDI til arbeid for ukrainere

Støtte fra IMDI til arbeid for ukrainere

Vi fikk 50.000 kr i tillskudd fra IMDI for å jobbe med å integrere ukrainere.

Vi søkte og fikk midler fra IMDI til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022. Pengene skal brukes til sommeraktiviteter, integreringsaktiviteter, transport, diverse støtte og administrasjon.

 

Powered by Cornerstone