Takk for tiden Ole Martin har vært ansatt!

Takk for tiden Ole Martin har vært ansatt!

Informasjon til menigheten.

Ole Martin Jansen har sagt opp sin stilling som musikk- og ungdomspastor i Norkirken Vennesla. Han skal tilbake i en større stilling i Oasen skole. Ole Martin er for tiden sykemeldt, han vil derfor i oppsigelsestiden ikke jobbe fullt, men likevel være en god del tilstede i miljøet.

Ole Martin ønsker også framover å ha kontakten med ungdommene i menigheten, og han fortsetter som frivillig voksen i Refillmiljøet. Det setter vi stor pris på! Og vi takker for tiden Ole Martin har vært ansatt hos oss! Han er en mann med et stort hjerte for alle rundt seg! Vi er glade for at han og familien er en del av menigheten og fortsetter sin tjeneste, nå på nye måter.

Ole Martin selv takker for alt han har lært, opplevd og mulighetene han har fått i Norkirken Vennesla.

Styret som velges på årsmøtet i februar vil raskt gå i gang med ansettelsesprosess videre. Kristian Nesbu Vatne overtar i denne perioden Ole Martins arbeid med Onsdagsgjengen. Han samarbeider med Rizgar Khushid som er ansatt som medarbeider i dette tilbudet.

Anne Honnemyr arbeider i nært samarbeid med voksenstyret i Refill med tilbudet for ungdom og konfirmanter. Mye er på plass for våren. Musikalske disipler (MD) er fra nyttår av ledet av timelærere Sander Batuhan Tesdal og Eivind Audenby, og følges for øvrig opp av pastorteamet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Anne Honnemyr - 993 92 404.

Powered by Cornerstone