Hvordan ser Awana - søndagsskulen ut i Norkirken Vennesla?

Hvordan ser Awana - søndagsskulen ut i Norkirken Vennesla?

17. oktober starter vi med Awana for barn mellom 2 og 12 år på søndager i Norkirken Vennesla! Her kan du lese mer om hvordan vi tenker det skal se ut og hva som blir rollen til ledere.

Awana er et helhetlig trosopplæringsverktøy som vi nå skal ta i bruk. Det er to viktig moment i dette opplegget:

 

BIBEL & RELASJON

 

Vi ønsker at barn og unge skal oppleve gode relasjoner. Det er verdifullt når de møter ledere som liker å være sammen med dem, som gir dem oppmerksomhet og blikk-kontakt. Gjennom det, legges grunnlaget for oppmerksomhet og troverdighet i bibelundervisning og i samtaler om tro.

 

HVORDAN SER EN AWANA-SAMLING UT?

En Awana-samling består av tre likeverdige deler:

 • Livsnær bibelundervisning
 • Smågruppefellesskap
 • Lek & moro

Awana tilbyr ressurser til alle de tre delene:
Undervisningsopplegg, visuelle ressurser til andakter, m.m. Materiell for bruk i smågrupper Egne bøker med leker og aktiviteter til ulike aldre

Awana tilbyr også materiell som barn og foreldre kan bruke hjemme mellom hver samling, og de unge kan bruke i bibelstudie og refleksjon.


Gruppene

Vi skal dele inn i grupper slik at barna får tilpasset opplegg til sin alder. I Awana ligger det opplegg til en oppdeling i fire, mellom 2 og 12/13år. Vi har fokus på de tre eldste gruppen per dags dato. Den minste gruppen kan være på Barneloftet og etterhvert kan vi gjøre klart noe opplegg de kan bruke der.  

Puggles: 2-3 åringer = selvgående av foreldre? Lokale: barneloftet
Cubbies: 3 til 6 år. Lokale: Barnehagen   
Sparks: 1.-4.kl. Lokale: Kjellerstua  
T&T: 5.-7.kl. Lokale: Kafe Beden
 

Litt om lederteamene

Teamene skal bestå av:

 • 1 teamleder
 • 1 underviser til hver gruppe
 • 2-4 gruppeleder på hver gruppe (alt etter som hvor mange barn det er)
 • 1 lekesjef for Sparks og T&T   
 • 1 praktiskansvarlig

Vi har snakket om at den som underviser også kan være gruppeleder. Og at vi har en letesjef for to grupper. Alt i alt vil vi ca trenge 9 personer per team. Men man kan være to som sammen leder gruppe. Eller flere som bytter på å undervise! Vi har bruk for deg!

Beskrivelse av rollene i Awana søndagsskolen

Teamleder

 • Overordnet ansvar med fokus på å skape teamfølelsen
 • Organisere i forkant
 • Sørge for at alle oppgaver er dekket
 • Kommunikasjon: Minne folk på samlinger og når temaet har tjeneste
 • Lede planleggingen kl 10 den søndagen teamet har tjeneste


Gruppeleder

 • Lede gruppe med barn
 • Forberede seg på dagens tema (Det er alltid forslag til spørsmål/tema, opplegg osv)
 • Være med på undervisningen og hjelpe til der det trengs

Lekeansvarlig Sparks og T&T

 • Forberede seg på å ha lek (vi har forslag på lek i bøker)
 • Lede lek for begge gruppene: Sparks og T&T

Underviser

 • Sette seg inn i tema
 • Planlegge undervisning
 • Ha undervisningen
 • Være gruppeleder

Hovedlederteam

 • Består av teamledere + Kristian Nesbu Vatne
 • Ha det overordnede ansvaret
 • Se de lange linjene og evaluere arbeidet

Praktisk

 • Lage til frukt og lunch ved behov
 • Hjelpe til med registrering og annet ved behov

Neste ledermøte

Torsdag 16.9 kl 19.30 har vi et møte i Kafe Beden hvor vi skal sette teamene og jobbe konkret med hvordan vi skal gjøre Awana på søndagene.

Vil du bli med som leder? Ta kontakt med Kristian - 97580385 eller kristian@norkirkenvennesla.no

Powered by Cornerstone