Vi legger ned OnsdagsGjengen

Vi legger ned OnsdagsGjengen

Våren 2024 blir siste semester med vårt etter skoletidsarbeid, OnsdagsGjengen. vi kommer ikke til å fortsette med dette arbeidet høsten 2024.

Nedleggelsen skyldes flere forhold. Vi opplever at det er en nedgang i etterspørselen av tjenesten og vi merker det er vanskelig å rekruttere nye barn. Dessuten ser vi at vi kan gjøre mye av det samme arbeidet andre steder i Norkirken store arbeid.

I forbindelse med dette er Rizgard Khurshid sagt opp pga bortfall av arbeid. Han er for tiden i ulønnet permisjon pga jobb og praksis på Vennesla ungdomsskole.

Vi takker Rizgard for den gode jobben han har gjort som ansatt på OnsdagsGjengen fra starten av. Vi takker også assistenten Line Wilhelmsen og Miriam Viste for strålende innsats!

Vi har også hatt en stor gjeng som har byttet på å ordne mat hver onsdag. Dordi Dale, Randi Thomassen, Bente Grundetjern, Solveig Øyna, Lillian Wennerberg og Ragnhild Eikeland. Takk til dere!

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med Kristian Nesbu Vatne – 97580385.

Powered by Cornerstone