Endringer i pastorteamet

Endringer i pastorteamet

Siri Hagen Rike har sagt opp sin stilling som ungdomspastor.

Siri Hagen Rike har sagt opp sin stilling som ungdomspastor. Hun opplever at Gud kaller henne videre til noe hun ikke helt vet hva er enda. Hun takker for en fantastiskog lærerik tid, som også har vært utfordrende og strekkende. Og for tiden med ungdommene som hun er så inderlig glad i. Både Siri og Eivind er åpne for å være med i ungdomsarbeidet videre, men da i andre roller enn i dag.

Styret og resten av pastorteamet takker Siri for det gode arbeidet hun og Eivind har gjort blant ungdommene. Vi skulle gjerne hatt henne med videre, men respekterer avgjørelsen, og ønsker Guds velsignelse over veien videre.

Siri fortsetter arbeidet ut vårsemesteret, og vi er allerede i gang med å lete etter ny ungdomspastor/medarbeider. Det er et mål å ha dette på plass til oppstart av høsten.

Vær gjerne med i bønn for ungdommene og nyansettelse!

Med hilsen styret og pastorteamet v/ Anne Honnemyr

Powered by Cornerstone