Vær med å gi evangeliet videre i Bangladesh

Vær med å gi evangeliet videre i Bangladesh

Vi støtter to Normisjon-prosjekter i Bangladesh, Trygg barndom og misjonale kirker. Mens Trygg barndom er et utviklingsprosjekt, har misjonale kirker et større evangeliserende og menighetsbyggende preg. Nå i mai samler vi inn penger til prosjektet misjonale kirker.

I Bangladesh er under 1% av befolkningen kristne. Befolkningen består av 331 ulike folkegrupper, der 299 av disse regnes som unådde. Altså at de ikke har tilgang til å høre evangeliet. Den største folkegruppen, 98%, er Bengalerne, der de aller fleste har muslimsk bakgrunn. I en slik kontekst kan man jo stille seg spørsmål rundt hvordan å være kirke. Og hvordan nå ut til nye generasjoner og folkeslag? Normisjon støtter tre lokale kirkesamfunn. Målet er å styrke og utruste kristne til frimodig å dele sin tro gjennom handling og ord. 

Normisjon har en familie som er utsendinger i Bangladesh, Karen og Bård Rebbestad Løkken. Karen er lege og involvert i Trygg barndom prosjektet. Bård leder deler av arbeidet i misjonale kirker prosjektet.

Vi har en unik mulighet til å over lengre tid stå sammen med misjonærene våre i arbeidet de gjør, og ikke minst stå sammen med våre kristne søsken i Bangladesh, som virkelig opplever å være en minoritet i samfunnet.
 

Asiabasen

Asia Basen er en ressursenhet i Sør Asia. Dvs en gruppe mennesker som er en ressurs inn mot samarbeidskirkene og andre vi jobber med i regionen. I alle disse kirkene ønsker vi at det skal vokse frem nettverk og menigheter med en misjonal identitet.  Agenda 1, som vi tilbyr kirkene gjennom Asiabasen, er derfor en sentral satsing. Asiabasen har fokus på misjonale fellesskap, Jesussentrert lederskap og bønnevekkelse.

Gjennom Asiabasen ønsker vi å styrke kompetansen og kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at de kan nå målene sine. Det jobbes også konkret med kursing innen tematikk som ledelse, pengeforvaltning og givertjeneste.

 

Agenda 1

Agenda 1 er en satsing vi gjør i flere av våre land. Arbeidet består av undervisning og samtaler i ulike læringsfellesskap der menigheter, ofte tverrkirkelig, hjelper hverandre til å se muligheter og jobbe med menighetenes egen identitet. Målet er at mennesker og menigheter ser seg som redskaper i Guds hånd for å oppfylle Guds misjon for vår verden. 
 

Hvordan kan du støtte arbeidet?

 • Du kan be
  • Be for familien Rebestad Løkken.
  • Be om at Jesus må vise seg for flere muslimer i deres drømmer og at de må møte kristne som kan fortelle dem om Ham.
    
 • Du kan gi
  • Gi på Vipps: 619 121
  • Gi på konto: 3100 10 34866
Powered by Cornerstone