Bønn i september

Bønn i september

I september ber vi sammen for de som tjener oss i samfunnet.

Vi ber for de som tjener oss i samfunnet – b.l.a leger, sykepleiere, legevakt, røde kors, politi/lensmann, brannmenn, hjelpepleiere osv.

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

1 pet 4 vs 10 & 11.

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.

Galaterne 6:9

Vi ber sammen:

  • Takk gud for alt det uselviske arbeidet og omsorgen de viser i samfunnet. Ved å bruke deres ferdigheter og talent, så holder de oss trygge her i Vennesl
  • Be om at de holdes trygge og at Guds visdom er med dem når de takler utfordringene hver dag
  • Be om at alle nødvendige ressurser, både praktiske og menneskelige, frigjøres til disse tjenestene.
Powered by Cornerstone