I Jesu fotspor

I Jesu fotspor

Åtte søndager mot lysere tider skal vi utforske hva det vil si å gå i Jesu fotspor. Bli med!

Vi lever etter Kristus. Etter påsken. Vi lever i oppstandelsens lys. Selv om det kan virke som verden har mørknet de siste årene, så:

«er jeg viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 8,38-39).

Denne vissheten om Guds kjærlighet i Kristus Jesus, er den verdt å dele? Disiplene mente det. De gikk i Jesus fotspor og delte håpet fra den oppstandne Jesus Kristus. Og vi er kalt til å gjøre det samme.

Men hvordan ser det ut?

Bli med å utforsk Bibelen og spørsmålene sammen, mens vi går mot lysere tider.

Powered by Cornerstone