Mot påske

Mot påske

Vi går inn i fastetiden og begynner å forberede oss på den viktigste kristne høytiden: påske. Bli med!

Faste heter tiden før påske. Den verdensvide kirke har alltid brukt denne tiden til forberedelse mot det som skjedde da Jesus gav sitt liv på korset. Den viktigste hendelsen i verdenshistorien, Jesus frelste oss alle!

Derfor er tiden før påske en mulighet for oss å jobbe med hva dette betyr for oss, både i hode, hjertet og i hender. Det er som en indre vårrengjøring.  

Synniva Gylver har sagt: «Vi forbereder oss til påsken gjennom et fokus på kampen mot det onde i oss og rundt oss, og på den kjærligheten som ga seg selv for oss - som sann Gud og sant menneske - og i det er større og sterkere enn alt.»

Vi vil bruke tekstene som er satt opp i kirkeåret. Disse kan virke litt mørke og vanskelige. Vi må jobbe litt med dem. Tygge på dem og snakke om hva de betyr for oss og for fellesskapet.

Frem mot påske forbereder naturen seg på vår og livet begynner å spire frem. På samme måte kan vi forberede oss innvendig på hva Jesus kors betyr i våre liv og i vårt fellesskap.

1. Fastelavenssøndag - 27.2
Tema: Veien til Jerusalem
Tekst: Luk 18,31-34
Taler: Kristian Nesbu Vatne

2. Første søndag i fastetiden - 6.3
Tema: Jesu offer kostet
Tekst: Matt 26,36-45
Taler : Sigrun Bjellås
 
3. Andre søndag i fastetiden - 13.3
Tema: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»
Tekst: Markus 9,14-29
Taler: Kristin Synnøve Runenes

4. Tredje søndag i fastetiden - 20.3 (Generasjons gudstjeneste)
Tema: Peter svikter Jesus (Jesu makt i vår avmakt)
Tekst: Luk 22,28-34
Taler: Kristian Nesbu Vatne
 
5. Maria budskapsdag - 27.3
Tema: Herrens tjenestekvinne
Tekst: Luk 1,39-45
Taler: Kurt Hjemdal

6. Fjerde søndag i fastetide - 3.4
Tema: Jesus er livets brød
Tekst: Joh 6,24-36
Taler: Heather B Smith

 

Powered by Cornerstone