Nye Norkirken Vennesla

Nye Norkirken Vennesla

Hvorfor skal vi bygge? Hvor er vi nå? Hvordan kan du bli med? 
Les mer om byggeprosessen, la deg utfordre til å bli med og invester for neste generasjon!

Hvorfor skal vi bygge?


    Vi ønsker å bygge Nye Norkirken Vennesla for å ha et hus der det ligger bedre til rette enn i dag for gode møteplasser og aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre. Et sted vi kjenner oss hjemme og gjerne oppsøker fordi det er så fint å være der. Det er god plass til lek og aktiviteter for de yngre. Ulike typer rom til undervisning, grupper, musikkstudio, bønn og stillhet.

    Men også en større sal, og muligheter for felles matlaging og måltidsfellesskap. Praktisk, passelig fint slik et hjem skal være for å brukes, god plass slik at vi kan invitere med oss andre og legge til rette for å bli enda flere.

    Vi ønsker også å bygge fordi bygget vårt i dag er for lite. Vi sliter med for liten plass. Huset er upraktisk og lite tilrettelagt for dagens aktiviteter. Det er i dårlig stand og vil kreve store utgifter for å vedlikeholdes framover. Vi tror menighetens vekst begrenses av bygget slik det er i dag.

    Men aller mest ønsker vi å fortsette å bygge et åndelig hjem for å gi Jesus videre til neste generasjon og nye mennesker. Et nytt bygg kan være et godt verktøy for å tilrettelegge for trosformidling og -erfaring, bygge relasjoner, legge til rette for møteplasser og tjene bygda. Vi har et fantastisk evangelium å gi videre: «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3,16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er vi i prosessen?

Det er fortsatt en god del ting som må på plass før et ferdig prosjekt kan presenteres. Men det går framover og det gleder vi oss over! Her kommer siste oppdatering:

Menighetsmøtet støtter riving av nåværende bygg og oppfordrer til innsamlingsaksjon.

På menighetsmøtet i desember 2021 ble det gitt informasjon om at en eventuell påbygging og renovasjon av dagens bygning vil være svært kostbar og nærmest umulig pga nye byggekrav og standarder. Fagfolk anbefaler derfor at nåværende bygg rives hvis ønsket er å gjøre mer enn en enkel oppussing av dagens bygg. Menighetsmøtet gav stor tilslutning til denne anbefalingen, og oppfordret styret til å gå i gang med innsamling til nytt bygg selv om prosjektet ikke er helt på plass enda.

    På menighetsmøtet minnet styret videre om at ønskene medlemmene har kommet med i forbindelse med nytt bygg må følges opp av givertjeneste. Ingen skisser er klare enda. Givergleden og om vi klarer å få samarbeidspartnere med, vil vise hvor mange av ønskene vi klarer å oppfylle og om vi klarer å finansiere og bygge et nytt menighetslokale de nærmeste årene.

Økonomi

På byggekontoen står det ca 650.000 kr, det betyr at vi har nok egenkapital til å kjøpe tomta når kommunen er ferdig med sine avklaringer. 10 av medlemmene har startet med fast givertjeneste til nytt bygg, og det kommer allerede inn ca 10.000 kr i måneden til Norkirken Vennesla Eiendom. Det er inspirerende!

Masseutskifting på tomta

    I løpet av første halvår vil kommunen etter planen starte masseutskiftinger i forbindelse med bygging av dementboliger. Vi har fått signaler fra dem om at vi kan samarbeide om dette og på den måten få ned kostnadene. Vi tenker det er klokt å bli med på dette nå, uavhengig av tidsaspektet på vårt byggeprosjekt.
    Denne jobben kan gjøres uten å ha størrelse og dimensjoner på bygget klare. Å ha tomta klar for bygg vil være et godt skritt framover. Men det vil også kreve mer penger.

Samarbeidspartnere

    Pga regjeringens endrede støtteordninger til private barnehager, har Læringsverkstedet bedt om noe mer tid i forbindelse med vårt samarbeid. Men det er planer om at samtalene kommer i gang igjen ila våren. Oasen skole skal også etableres i Holtet, vi er åpne for samtaler både med dem og kommunen videre om eventuelle samarbeidsmuligheter.


Utfordring:
Klarer vi å øke givertjenesten øremerket bygg til 50.000 kr i måneden før 1.4.22?

Dette konkrete forslaget kom fram i menighetsmøtet, og vi synes det er en spennende utfordring å gi videre til menigheten! I løpet av våren regner vi med at tomtekjøpet er på plass og masseutskifting i gang. Da vil flere utgifter og månedlige lånekostnader komme i gang. Til det trenger vi penger. Men en økning av givertjenesten vil også gi oss signaler på menighetens vilje til å gi. Vi håper derfor mange allerede nå vil bli med på en langsiktig og viktig investering for framtiden!

 

Hvordan kan du bidra?

Du kan gi fast nå!
Registrer din givertjeneste via vårt system for fastgivertjeneste.
Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kontakt Kristian Nesbu Vatne 97580385 eller Rune Syvertsen 48298972.

Powered by Cornerstone