Hvor er Kirken og de kristnes plass i verden?

Hvor er Kirken og de kristnes plass i verden?

Over seks søndager skal vi jobbe med taleserien: minoritet.

I Norge har kristne gått fra å være en majoritet med statskirke og makt, til å bli en lite populær minoritet. Hva er utfordrende med dette og hva kan gi oss kristne muligheter?

Over seks søndager nå i begynnelsen av 2022 skal vi se på dette.

Vi kristne er en del av Guds folk og er kalt ute av denne verden. Samtidig er vi sendt tilbake til verden for å disippelgjøre alle folkeslag (Matt 28,18-20). Hvordan ser dette ut i 2021?

Inspirasjon til taleserien finner vi i bibellitteraturen fra tiden hvor israelsfolket var i eksil i Babylon (Jeremia 28 og 29 + Daniels bok), Paulus sine brever til Korintermenigheten og i boken Feil fortelling fortalt av Truls Åkerlund.  

Søndager

1. I verden, men ikke av verden
Dato: 9.1
Tekst: Jeremia 29,4-11 (og kap 28)
Taler: Kristian Nesbu Vatne  

2. Å leve som babylonere med Jesus i hjertet
Dato: 16.1
Tekst: Daniel 1,1-21
Taler: Jenny Therese Aasen

3. De kristnes kjennetegn
Dato: 23.1
Tekst: Matteus 5,3-12 - Saligprisningene

4. Smerte i annerledesheten
Dato: 6.2
Tanker: Smerte i å være annerledes enn andre. Vanskelige å vite hva man skal tro. Hva ønsker Gud av oss? Hva når vi ikke tør å være «tøff nok»?
Talere: Kristian Nesbu Vatne og Anne Honnemyr


5. Et fellesskap i skyggen av et kors
Dato: 13.02
Tekst: 1.Petersbrev 2,3-10
Taler: Daniel Aasen


6. Vi er Guds verk i Kristus Jesus
Dato: 20.02
Tekst: 1. Kor 1,18-30
Taler: Santiago Valdez

Powered by Cornerstone