Informasjon om Norkirkens tilbud til barn og ungdom – 10.3.21

Informasjon om Norkirkens tilbud til barn og ungdom – 10.3.21

 

Den senere tiden har smittesituasjonen på Sørlandet endret seg og det er kommet egne påbud og retningslinjer fra Vennesla kommune. Noen områder er klare, andre litt mer uklare.

Vi har derfor igjen kontaktet kommunelege Per Kjetil Dalane for å få råd om hvordan vi skal forholde oss til arbeidet blant barn og unge.

Han skriver følgende:

Vi skiller mellom arrangementer, som går på om noe arrangeres som en engangshendelse og som de nye forskriftene omhandler. Videre kaller vi faste handlinger for fritidsaktiviteter, der omtrent samme personer møtes hver gang. De kan gå sin gang som før for barn og ungdom. Men jeg anbefaler ekstra fokus på smittevern så langt det lar seg gjøre.

Jeg vet at barn og ungdom ikke så lett kan forventes å passe avstandsregler for eksempel. Men jeg anbefaler å forsøke det. En del vil også kunne bruke munnbind. Men fortsette å møtes, ikke stenges ned. Dersom det kommer noen fra andre kommuner til fritidsaktiviteter synes jeg de skal få lov til å komme fortsatt. Men det er viktig at de er hjemme (og bestiller test) selv ved minste symptomer som kan skyldes covid-19.

Ut fra dette tenker stabens følgende:

  • Ledere må legge til rette for god gjennomføring av smittevern, føre oppmøtelister og ha god kontroll på hvor disse oppbevares. Vurder om de eldste skal bruke munnbind.
  • Ledere og medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet må vurdere om de er komfortable med å gjennomføre. Har vi ikke nok ledere til tilbudene, blir de avlyst.
  • RefillOnsdag og konfirmantundervisning kan fortsette som vanlig. Det er også ok å samle den faste gjengen til sosiale samlinger. Vi gjennomfører ikke gudstjenester søndag kveld da dette er arrangementer som ofte samler flere enn den vanlige, faste gjengen.
  • Yngres kan gjennomføres som vanlig.
  •  MD kan gjennomføres som vanlig. Vi vil innføre munnbindpåbud til lærere som kommer utenfra kommunen, avstand til elevene på minst 2 meter bør også overholdes.
  •  Øvelser i Juniorklang og Soul Children kan gjennomføres som vanlig.
  •  Søndagskolen fortsetter med tilbud på Zoom.

Hvis smittevernsreglene blir endret så følger vi selvfølgelig dem.

Ta kontakt med staben hvis det er noe dere lurer på!

Anne Honnemyr
Leder pastorteamet

 

Powered by Cornerstone