Ressurser/Podcast/2. Sløve, søvnige hjerter, og en Gud som vekker

2. Sløve, søvnige hjerter, og en Gud som vekker

Kristian Nesbu Vatne taler i del to om Jona.

Kristian Nesbu Vatne taler i del to om Jona. Bibelteksten er Jona 1,4-16.

Spørsmål til samtale

  1. Hva legger du merke til i bibelteksten?
  2. Hva er forskjellen på sjøfolkene og Jona sin reaksjon på stormen? Er Jona helten her?
  3. Jesus sovent også i båten (Mark 4,35-41). Og det er flere ting som vever Joan og Jesus sammen. Hva gjør Jona i vers 12 som er et frempek på det Jesus gjorde på korset, og hva er ulikt?
  4. Kristian snakker om syndesøvn. Hva holder oss i syndesøvn og hvordan skal vi holde oss våkne?
  5. Hvordan reagerer vi på stormer i livet? Og når involverer dere Gud?
  6. Er det noe dere har gjort fordi dere opplevde Gud kalte dere til det? Eller er det noen ting dere har latt være å gjøre, som Jona, trass i at dere opplever Gud kaller?
Powered by Cornerstone