Ressurser/Podcast/Velsignet for å velsigne

Velsignet for å velsigne

Hvem vil Gud velsigne gjennom oss? Heather Bonett-Smith taler om velsignelse. Og at vi er velsignet for å velsigne.

Hvem vil Gud velsigne gjennom oss? Heather Bonett-Smith taler om velsignelse. Og at vi er velsignet for å velsigne. Bibelteksten er fra 1. Mosebok 12,2-3.

Spørsmål til samtale

  1. Hva tenker du på etter å ha hørt talen eller å ha lest bibelteksten?
  2. Abraham fikk dette løftet om velsignelse. Hvordan tror du det var å være han og høre disse ordene fra Gud? 
  3. Hva betyr dette løftet for oss i dag?
  4. "Hver gang vi setter Gud først, så velsigner han det", sier Heather. Men hvordan kan vi sette Gud først i våre liv?
  5. Hva er velsignelse uttrykk for, sier Heather? (eller hvordan ser velsignelse ut i følge Bibelen?) 
  6. Punkt tre hos Heather handlet om å tjene. Hvordan kan vi tjene hverandre og vår neste? 
Powered by Cornerstone