Ressurser/Podcast/Sammen med Den hellige ånd

Sammen med Den hellige ånd

Kristian Nesbu Vatne talte over bibelteksten fra Apostlenes gjerninger 8,26-38.

Kristian Nesbu Vatne talte over bibelteksten fra Apostlenes gjerninger 8,26-38.

Spørsmål til samtale

  1. Hva sitter du igjen med etter å ha hørt talen eller å ha lest bibelteksten?
  2. Hva gjør det med din tanke om å være et vitne, når det er Guds misjon vi skal være med på?
  3. Filip var en praktikker og ble brukt av Gud til å dele troen. Hvordan kan Gud bruke deg til å dele tro?
  4. Har du opplevd å bli kalt til en "øde veistrekning"? Fortell?
  5. Kristian oppsummerer talen med at vi er kalt til å leve tett på Gud og tett på mennesker. Vær litt stille. Be og lytt om hvem Gud kaller deg til å være tett på som ennå ikke kjenner han. Skriv det ned og be for dem videre, og se etter muligheter til å dele Guds ord og være gode nyheter for dem.
Powered by Cornerstone