Ressurser/Podcast/En bedre historie om identitet og seksualitet

En bedre historie om identitet og seksualitet

Jarle Haugland var på besøk og talte om dette viktige tema.

Jarle Haugland, dagligleder i Tro og medier, var på besøk og talte om dette viktige tema.

Spørsmål til samtale

Ja, her ble det mange spørsmål. Men dette er viktige og aktuelle temaer så kanskje dere må kjøre to samlinger på tema?

  1. Hva sitter du igjen med etter talen?
  2. Jarle begynner å snakke om det vanskelige i dette tema. Er dette tema vanskelig eller lett for dere? Hva er vanskelig? Hva er lett?
  3. For å forstå det kristne synet på kropp, identitet og seksualitet, så må vi begynne med å se på hvem Gud er, sier Jarle. Hva mener Jarle med det? (Han sier: Gud er skaper, Gud er god og Gud er en Gud som er en ordens Gud og setter gode grenser.)
  4. Skapelsen legger premissene for vår plass i Guds historie. At vi er skapt i Guds bilde gir oss uendelig verdi. Verdien vår er uavhengig av våre følelser og alt annet. Hva truer denne tanken i dagens samfunn?
  5. Hele kroppen er ønsket, elsket og villet av Gud, sier Jarle. Hvordan kan vi formidle det til barn og unge i dag?
  6. Gud skapte oss til å ha en relasjon til seg selv og alle kristne. Vi er skapt for å tilhøre Gud. Skapt for å ære Gud. Hvordan passer det inn vårt verdensbilde?
  7.  Jarle snakker om at slik Eva var svaret på Adams lengsel og slik de utfylte hverandre i sine kropper, slik vil Guds menighet møte Kristi lengsel som en brud. Skjønner dere bildet og symbolikken? (les mer i grunnlagsdokumentet en bedre historie (kroppens teologi) fra Tro og medier og heltfri.no, hvis dere vil studere det nærmere)
  8. I grunnlagsdokumentet (under punktet Skapelse) står det også: "Verken ekteskap eller familieliv er selve meningen med livet. Selv om de har en viktig egenverdi, er dette midlertidige roller som minner oss om at Gud har skapt oss til fellesskap med seg selv. Mange kjenner på smerte og savn over at de av ulike grunner ikke lever i ekteskap eller stifter familie. Vi som kirke erkjenner at vi til tider har opphøyd familieliv på uheldige måter som har gjort situasjonen vanskeligere for mennesker som lever som enslige. Det er nødvendig at vi som menigheter er bevisst på at vi først og fremst er Guds familie. Her skal alle kjenne tilhørighet. Både vår forkynnelse og vårt hverdagsliv må reflektere denne innsikten."
    Hva tenker du om dette? Enig eller uenig? Og hva opplever dere kommuniseres om dette i kirkene i dag?
Powered by Cornerstone