Ressurser/Podcast/En bedre histore om deg

En bedre histore om deg

Tor Arne Teien talte over bibelteksten i Sefanja 3,17-18 på SoulChurch.

Tor Arne Teien talte over bibelteksten i Sefanja 3,17-18 på SoulChurch.

Spørsmål til samtale

1. Hva sitter du igjen med etter å har hørt talen?

2. Klarer du å ta inn over deg ordene i bibelteksten om at Gud "jubler over oss som på en høytidsdag"? Hvorfor? Hvorfor ikke?

3. Hvordan kan vi hjelpe dem som ikke klarer å ta inn over seg det faktum at Gud elsker oss alle?

4. Hva er verdens historie om deg og meg? Hva gir oss verdi i følge samfunnet? Og hvordan er det kristne budskapet radikalt annerledes?

Powered by Cornerstone