Ressurser/Podcast/1. Det er dyrt å leve, men Gud er vår forsørger

1. Det er dyrt å leve, men Gud er vår forsørger

Kan klagesalmene være en modell for vår kristne praksis? Kristian Nesbu Vatne begynte året med en ny taleserie som vi har kalt "men Gud". Hør og bli med!

Kristian tar oss med inn i klagesalemenes oppbygning og viser oss at denne kan være en modell for oss i vår kristne trospraksis. Videre går han inn på dette med at Gud er vår forsørger, men at vi også har en rolle i dette.

Spørsmål til samtale

1. Les salme 13. Kan denne salmen være en modell for bønn i ditt liv? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

2. Les Matteus 6,25-26. Hvordan tenker du om Guds løfter til oss? Hvorfor er det så vanskelig å ikke bekymre seg?

3. Hva er grunnen til fattigdom og skjevfordeling?

4. Tim Keller har sagt:

If you have money, power and status today, it is largely due to
the century and place in which you were born,
to your talents and capacities and healths – none of which you earned. In short, all your resources are in the end the gift of God. (Timothy Keller)

(Kort oversatt: Den velstanden du befinner deg i er til syvende og sist et resultat av Gud som skaper og forsørger.)

Hva tenker du om det sitatet?

5. Kristian sa at Jesus er vårt forbilde i det å være rause og gode forvaltere - hva kan vi lære av Jesus? Og hvordan kan vi praktisere dette?

Powered by Cornerstone