Ressurser/Podcast/1. Jesus leter etter deg

1. Jesus leter etter deg

Erik Wennerberg er glad og klar for å begynne et nytt semester! Han taler om at Jesus leter etter oss:)

Lukas 15 har tre kjente lignelser om hvordan noe som er forsvunnet blir funnet og da blir det stor glede og fest. Slik gleder også Jesus seg over oss, når vi blir funnet.

Powered by Cornerstone