Ressurser/Podcast/5. Vi er Jesu vitner

5. Vi er Jesu vitner

Johannes Vålandsmyr taler om bibelteksten fra Lukas 24,45-48.

Johannes Vålandsmyr talte engasjert om at vi er Jesu vitner der vi er i vår kontekst og at vi må være bevisste på hvem vi er vitner for. Dette er del fem i taleserien om å følge i Jesu fotspor.

Bibelteksten i Lukas 24,45-48 går sånn her:

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.

 

Powered by Cornerstone