Ressurser/Podcast/Minoritet 1: I verden, men ikke av verden

Minoritet 1: I verden, men ikke av verden

Kristian Nesbu Vatne starter taleserien minoritet med å tale over Jeremia 29,1-14.

Hva er Kirkens og kristne plass i verden? Skal vi trekke oss vekk for å prøve å bevare troen, eller skal vi la oss farge av kulturen vi bor i? Eller noe midt i mellom?  

Her er det kanskje ingen enkle svar, men vi vil over seks søndager dykke inn denne tematikken som vi har kalt «minoritet».

Denne søndagen taler Kristian Nesbu Vatne over tema «I verden, men ikke av verden» og bibelteksten er Jeremia 29,1-14.

Tips Kristian kom med:

www.moster2024.no

www.bibleinoneyear.org

www.bibelenpaapodkast.no

Powered by Cornerstone