Ressurser/Podcast/1. Helhjertet for andre

1. Helhjertet for andre

Kristian Nesbu Vatne taler om Salme 23 og at Gud forsørger oss slik at vi kan dele videre det vi har fått med andre.

Kristian Nesbu Vatne taler om Salme 23 og at Gud forsørger oss slik at vi kan dele videre det vi har fått med andre. I påska gav Jesus oss et forbilde: slik som han tjente sine disipler skal vi også tjene andre.

Powered by Cornerstone