Innkalling: Årsmøte 2024 søndag 11. februar kl 18

Innkalling: Årsmøte 2024 søndag 11. februar kl 18

Her kan du lese årsmøtepapirene og finne Zoom-link for å være med digitalt.

Link til Zoom

Her er linken for å være med på årsmøtet digitalt. (trykk her)

Årsmøtepapirene

240211 innkalling årsmøtet.docx

240211 innkalling årsmøtet vedlegg.docx

Årsmelding 2023.docx

Valgkomiteens liste 2024.docx

Regnskap og budsjett kommer på selve årsmøtet.

Selve innkallingen

Innkalling til årsmøte i Norkirken Vennesla
Søndag 11.februar 2024 kl 18

Sak 1        Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2        Årsmelding 2023
Sak 3        Årsregnskap 2023
Sak 4        Budsjett 2024
Sak 5        Forslag til vedtak generalforsamling Hjerterom kaffe og te
Sak 6         Forslag til endring av vedtekt for Norkirken Vennesla
Sak 7        Valg
        

Avslutning av protokollført del av årsmøtet

Orienteringssaker:
•    Hjerterom kaffe og te, regnskap og drift
•    Utvikling byggeprosessen
•    Eventuelt

Du kan følge årsmøtet enten ved fysisk oppmøte i Norkirken, eller digitalt via zoom. (se link øverst i artikkelen)


Velkommen!

Vennesla 22.01.24
Linda Kalsnes
Styreleder

 

 

Powered by Cornerstone