Vær med å gi de gode nyhetene videre i Bangladesh!

Vær med å gi de gode nyhetene videre i Bangladesh!

Julegaveaksjonen 2023 går til Normisjon sitt arbeid med misjonale kirker i Bangladesh.

I årets julegaveaksjon skal vi få være med å gi en gave til Bangladesh, nærmere bestemt prosjektet Misjonale kirker. Dette er et arbeid drevet av Normisjon, som har fokus på evangelisering og menighetsbygging.

I Bangladesh er under én prosent av befolkningen kristne. Millionvis av mennesker er helt uberørte av evangeliet, og de gode nyhetene om Jesus som ble født julenatt for å gi oss Liv. Hvordan er det å være kristen i dette landet? Hvordan stå støtt i troa, vokse i relasjonen til Jesus, og gi evangeliet videre til nye generasjoner og folk?

Gjennom Misjonale kirker støtter Normisjon tre lokale kirkesamfunn. Målet er å styrke og utruste kristne til frimodig å dele sin tro. Agenda 1 er en sentral satsing, og består av undervisning og samtaler i ulike læringsfellesskap der menigheter, ofte tverrkirkelig, hjelper hverandre til å se muligheter og jobbe med menighetenes egen identitet.

Måtte mennesker og menigheter gjennom dette se seg som redskaper i Guds hånd. Jesus kaller kristne i Bangladesh til å kjenne Hans hjerte for sine naboer, og til å dele hans kjærlighet med verden.

«Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» Lukas 1, 78-79.

Hvordan kan jeg gi?

Du kan gi på Vippsnummer 559607 eller på kontummer 3100 10 34866

Vær med å gi de gode nyhetene videre i Bangladesh!
Powered by Cornerstone