Julegaveaksjon: Bibeloversettelse i Mali

Julegaveaksjon: Bibeloversettelse i Mali

Guds Ord møter mennesker i Mali og forandrer deres liv. En tradisjonell medisinmann fant en avreven side fra Bibelen på sitt språk i Mali. Han leste teksten og merket med en gang en fysisk åndskraft som dro han mot Jesus. Han måtte lære mer om dette og nå er han en kristen.

Bibelen har en kraft i seg til å omvende mennesker i Mali og i Norge. Akkurat nå jobber et oversetterteam med å ferdigstille Det nye testamentet på malinké. I løpet av et halvt år er det i hendene på malinkeerne.

Teamet består av tre lokale ansatte som jobber utifra byen Kita. Hilde Halvorsen er koordinator for prosjektet og jobber fysisk i Mali hver vinter.

Hva går pengene til?

Pengene vi samler inn går til lønn til oversetterteamet og til kontorutgifter.  

Selve trykkingen av Det nye testamentet blir subsidiert av bibelselskap rundt om i verden. De som ønsker seg et NT må betale ca 15 kroner. Dette fordi erfaring viser at man tar bedre vare på ting man har betalt for enn ting man får som gave.    

Lærer folk å lese

I tillegg til bibeloversettelse jobber vi i Normisjon og vår søsterkirke med alfabetisering. Skolene i Mali har blitt bedre de siste årene og mange barn har lært å lese. Men man ser at endel voksne henger etter. Tre av syv elever som skal starte på kirkas bibelskole i januar kan ikke lese. Derfor må man gi dem et intensivkurs i alfabetisering.   

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som bor i store deler av Vest-Afrika. Kita-Malinké som er den dialekten vi oversetter Det nye testamentet til, teller 488 000 personer.

Normisjon har vært 40 år i Mali og målet er å bygge opp en selvstendig kirke med kristne disipler som bringer de gode nyhetene videre i sitt land og til andre folkeslag.

Solide kristne

Alf Halvorsen forteller at de kristne malieerne som møtte Jesus gjennom Bibelen, er de mest solide og stabile. Mens de som ble kristne gjennom en attraktiv norsk misjonsstruktur, dessverre ikke er like solide kristne. Dette sier noe om viktigheten av å få Bibelen oversatt til det lokale språket slik at folk kan få de gode nyhetene i hjertet.

Takk for at du er med å støtter bibeloversettelse til malinké i Mali!

Du kan gi din gave på:

Vipps: 639516
Konto: 3100.10.34866

Powered by Cornerstone