Ressurser/Podcast/4. Når Gud elsker dine fiender

4. Når Gud elsker dine fiender

Anne Honnemyr taler i siste del av taleserien om Jona.

Anne Honnemyr taler i siste del av taleserien om Jona. Tekst: Jona 3,3-6,10; 4,1-11

Spørsmål til samtale

  1. Hva sitter dere igjen med etter å ha hørt talen / lest teksten?
  2. Hva er det Jona forteller, og hva er det han lar være å fortelle til folket i Ninive?
  3. Hva forteller vers 4,2 og 3 oss om Jona sin kjennskap til og mening om Gud og hans planer?
  4. Hva virker å være mest viktig for Jona i kapittel 4, og hva virker å være mest viktig for Gud?
  5. Hva slags følelse kjenner du på når folk du ikke liker noe særlig slipper «billig» unna? Kan du kjenne deg igjen i Jona sin frustrasjon?
  6. Slik Jona ble opptatt av busken, blir vi alle opptatte av forgjengelige ting. Hvordan slår det ut for deg, og hvorfor, tror du? Hva kunne eventuelt være viktigere å fokusere på?
  7. Kristne er (noen ganger med god grunn) blitt beskylt for å være mest opptatt av «sine egne». Men Gud er alle sin skaper, og har omsorg også for alle de som ikke tror på han. Hva kan dere gjøre eller være med på for å gjøre verden bedre også for mennesker som ikke kjenner han?

Powered by Cornerstone