Ressurser/Podcast/2. Gode nyheter

2. Gode nyheter

Kristian Nesbu Vatne taler i 9 minutter på SoulChurch 29. oktober om de gode nyhetene i Bibelen.

Kristian Nesbu Vatne taler i 9 minutter på SoulChurch 29. oktober om de gode nyhetene i Bibelen.

Spørsmål til samtale

Les Markus 1,14-15. Hva betyr ordet "evangelie"?

Hvilke tre ord for "kjærlighet" på gresk nevner Kristian i talen? Og hvordan blir forståelsen av en tekst ved bruk av de ulike ordene på gresk? F.eks hvis det var brukt ordet for filos-kjærlighet i 1. Joh 4,10 eller i 1. Kor 13? 

Har dere sett Narnia filmen eller lest noen av bøkene? Se gjerne klippet Kristian snakker om. Søk opp "The Lion, the Witch and the Wardrobe - Aslan's Resurrection" på YouTube. Kommer dere på andre historier/filmer som henter inspirasjon fra vår frelseshistorie?

Hvordan kan dere dele de gode nyhetene om Jesus med de rundt dere?    

Powered by Cornerstone