Ressurser/Podcast/6. Vi tror på det evige liv

6. Vi tror på det evige liv

Santiago Valdez taler om siste del i trosbekjennelsen.

Santiago Valdez taler om siste del i trosbekjennelsen. 

Spørsmål til samtale

  1. Hva sier Bibelen om evigheten? Santiago peker på at i Forkynnerene 3,11 (Norsk Bibel oversettelse) står det "Også evigheten har han lagt i deres hjerte". Hva betyr dette for oss?
  2. Santiago pekte på at Bibelen forteller om to utganger av dette livet (Matt 25,45-46) og at Jesus har gitt oss rollen som ambassadører for det evige liv. Hva tenker dere om det?
  3. Hvordan er deres håp om det evige liv? Hvordan blir det? Prøv å beskriv himmelen! (Tips: Åpenbaringen 21,1-5)
  4. Santiago sier at han opplever at mange nordmenn ikke er nyskjerrige på himmelen og at det ikke er noe så mange finner trøst i. Opplever dere at det er slik? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  5. Be om at alle mennesker som ennå ikke kjenner Jesus som veien, sannheten og livet, må bli kjent med han! Be også om at vi kan holde håpet om det evige liv høyt. 
Powered by Cornerstone