Ressurser/Podcast/5. Vi tror på Kirken

5. Vi tror på Kirken

Anne Honnemyr taler om Kirken, det kristnes fellesskap og syndstilgivelse med bakgrunn i tredje trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen.

Anne Honnemyr taler om Kirken, det kristnes fellesskap og syndstilgivelse med bakgrunn i tredje trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen. En bibeltekst er: Joh 13,30-35. 

Spørsmål til samtale

  1. Hva sitter du igjen med etter å ha hørt talen? (eller lest bibelteksten Joh 13,30-35)
  2. Anne prøver å svare på spørsmålet "hva er en hellig allmen kirke?" Hva sier hun? (Tips: les 1. Pet 2,9)
  3. Hva betyr syndenes forlatelse? Hva sa Anne om dette?
  4. På hvilke måte kan vi være kirke i dag?
Powered by Cornerstone