Ressurser/Podcast/4. Vi tror på den hellige ånd

4. Vi tror på den hellige ånd

Kristian Nesbu Vatne taler om den hellige ånd ut i fra Joel 3,1-5.

Kristian Nesbu Vatne taler om den hellige ånd ut i fra Joel 3,1-5.

Spørsmål til samtale

1) Les bibelteksten. Hva tenker du på etter å ha lest den? Hva legger du merke til? Hvordan tror du de første leseren tenkte da de hørte teksten?

2) I talen sier Kristian noe om den gamle og nye pakt. At i GT måtte prestene ofre til Gud for at menneskene skal få kontakt med Gud. Mens i den nye pakt har Jesus gitt sitt liv en gang for alle. Hvordan hadde det vært å leve i den gamle pakten?  

3) Hvordan er ditt forhold til den hellige ånd?

4) Hva tenker du om det Kristian sier om "å la seg fylle av den hellige ånd"? Hvordan kan dette se ut?

 

Powered by Cornerstone