Ressurser/Podcast/3. Vi tror på Jesus Kristus

3. Vi tror på Jesus Kristus

Erik Wennerberg gjengir talen sin fra søndag 10.9.

Erik Wennerberg holdt talen sin fra 10.9 på ei smågruppe, så opptaket er fra ei stue med isspising og kos. Ikke optimal lyd. Men du er velkommen til å lytte!

Noen spørsmål til samtale

1. Begynn gjerne samtalen med det siste Erik utfordrer på: er Jesus Herre i ditt liv? Og hvordan kan det se ut?

2. Hva sitter du ellers igjen med etter talen? Del tanker.

3. Paulus skriver i 1. Kor 15 om bekjennelsen av Jesus som Herre. Dette tror vi er skrevet ca år 55 e.Kr. Altså veldig tidlig. Hvordan opplever du troverdigheten til trosbekjennelsen? Merker du at den er baser på bibeltekster?

4. Les Lukas 23,39-43. Hva tenker dere om at den ene røveren får bli med til paradis?

Powered by Cornerstone