Ressurser/Podcast/2. Vi tror på Gud Fader

2. Vi tror på Gud Fader

Kristin Synnøve Ruenes tar for seg første del av den apostoliske trosbekjennelsen.

Hva er det vi egentlig sier i trosbekjennelsens første ledd?

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Og hva betyr det i våre liv? Dette er spørsmål som Kristin går innpå i denne talen.

Bibeltekster: Heb 11,3; 1. Mos 1,31; Sal 33,9

Spørsmål til samtale

  • Hva sitter du igjen med etter å ha lest tekstene eller hørt talen?
  • Hvem tror du på? Hvordan er ditt gudsbilde?
  • Hvordan er ditt forhold til tro og tvil?
  • Hvordan kan vi bygge våre trosmuskler?
Powered by Cornerstone