Ressurser/Podcast/4. Vi er redde for fremtiden, men Gud gir oss håp

4. Vi er redde for fremtiden, men Gud gir oss håp

Er du redd for fremtiden? Jenny Therese Aasen talte her om hvilket håp vi har i Gud.

Spørsmål til samtale

  1. Hva er du bekymret for når det kommer til fremtiden? Det å våge å sette ord på det er viktig for å kunne starte prosessen med å slippe bekymringen. 
  2. Hvordan kan David skrive og mene i salme 23 at «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe», og «om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for noe ondt»? 
  3. Kan Davids ord i salme 23 lære oss noe om hvordan vi kan møte, og kanskje slippe, våre egne bekymringer? 
Powered by Cornerstone