Ressurser/Podcast/Mot påske 3: Jeg tror - hjelp meg i min vantro

Mot påske 3: Jeg tror - hjelp meg i min vantro

Kristin Synnøve Runenes taler i del tre i taleserien "Mot påske"

Bibelteksten som Kristin Synnøve Ruenes taler utifra er Markus 9,14-29.

Powered by Cornerstone